Strøm og nettleie på én faktura

 

 

 

Endelig! Nå får du snart strøm og nettleie på én faktura! 

 

Som strømkunde får du i dag to fakturaer, én for strømforbruket fra oss og én for nettleie fra ditt lokale nettselskap. Myndighetene v/NVE vedtok høsten 2016 at kunder over hele landet skal kunne få strøm og nettleie samlet på én faktura. Dette får du selvsagt helt uten ekstra kostnader. Vi er i dialog med nettselskapene i hele landet og så snart praktiske løsninger er på plass, vil du som kunde få strøm og nettleie på én og samme faktura fra Ustekveikja Energi. I løpet av 2017 håper vi å ha alle nettselskapene på plass. Dette gjelder i første omgang for husholdningskunder.

Hva vil dette betyr for deg;

• Du vil få strøm og nettleie på én og samme faktura fra Ustekveikja Energi, og får bedre oversikt over totale strømutgifter.

• Fakturafrekvens justeres i hht nettselskapet. Mange nettselskap går nå over til månedlig faktura i forbindelse med overgang til automatisk avlesning.

• Ved bruk av avtalegiro, må du sjekke beløpsgrensen som er satt, siden du nå får strøm og nettleie på én faktura.

• Avtaleforholdet mellom deg og nettselskapet vil være uforandret og du skal fortsatt levere måleravlesning til nettselskapet, men fakturaspørsmål skal stilles til Ustekveikja Energi AS.

Kontakt gjerne vårt kundesenter om du har spørsmål rundt dette. Vi ser frem til å hjelpe!